Göreve Yorum Ekleme

Anasayfa üzerinden eklediğiniz ya da proje üzerinden yarattığınız görevlere çıkan pencerede görev hakkındaki güncellemeleri, bilgi paylaşımını ve iletişimi yorumlar üzerinden sağlayabilirsiniz.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us