Görevi tamamlandı olarak işaretleme

Görevinizi tamamladığınızda işaretli olan yerden Tamamlandı olarak işaretleyiniz. Tamamlanan görevler artık anasayfanızda yer almaz. Anasayfanız sizinle ilgili yapılacak bütün görevleri görebildiğiniz alandır.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us