Görevlere Görevli ve Takipçi Atama

Görevlerinize görevli ve dilediğiniz kadar takipçi atayabilirsiniz.

Görevli olarak atadığınız kullanıcı görevin ana sorumlusu olacaktır. 

Takipçi olarak ise görevle ilgili gelişmelerden bildirim almasını istediğiniz ya da sorumlu ile birlikte görevi gerçekleştirmesini dilediğiniz birden fazla kullanıcı ekleyebilirsiniz. 

Anasayfa veya Projeler sayfasından oluşturduğumuz görevlere çıkan pencerede sağ üstte bulunan 3 noktaya tıkladığınızda oluşturduğunuz görevi takım arkadaşlarınıza atayabilirsiniz veya takım arkadaşlarınızı takipçi olarak ekleyebilirsiniz.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us