Alt Göreve Kişi ve Tarih nasıl atayabilirim?

1. "Alt Görev" başlığı altıında oluşturduğunuz alt görevi seçin.

2.Açılan pencerede "Görevliler", "Takipçiler", "Başlangıç ve Bitiş Tarihleri" ile istediğiniz kişi/kişileri alt göreve atayıp göreviniz için uygun tarihi seçebilirsiniz.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us