Etiket nedir? Görevlere Etiket ekleme

Görevlerinize etiket ekleyerek görevlerinizi kategorize edebilirsiniz. 

Sonrasında arama çubuğundan ilgili etiket adını yazarak aynı etiket ismi verdiğiniz görevlerinizi görebilirsiniz.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us