Bildirim ayarları

1. Sağ üstte bulunan Profil ekranınıza ardın Bildirim sekmesine tıklayın.

2.Çıkan pencerede bildirimler sekmesine girerek bu sayfada email veya mobil olarak almak istemediğiniz bildirim çeşitlerini şekildeki gibi kapatıp açabilirsiniz.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us