Dil seçenekleri

1. Sağ üstte bulunan Profil ekranınıza tıklayın.

2. Çıkan pencerede uygulama dilini değiştirmek için altta bulunan açılır menüden istediğiniz dili seçin.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us