Proje Nasıl Oluşturulur?

1. + Butonu ile her sayfadan Proje oluşturabilirsiniz.

2. Açılan proje oluşturma penceresinde projenizin adı, başlangıç ve bitiş tarihi, açıklama ve isterseniz "+Alan ekle" ile bütçe ve hedef  bilgilerini girerek ve projeyle alakalı bir resim koyarak "Proje Oluştur" butonu ile projenizi oluşturun. Projenizi oluştururken herkese açık seçerseniz ekibinizde yer alan bütün kullanıcılar projenizi görebilir, eğer gizlerseniz sadece projeye eklediğiniz kullanıcılar projenizi görebilir. Projenizi oluşturduktan sonra projenin içerisine girerek kullanıcı ekleyebilirsiniz

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us