Projenin gizlilik ayarlarını değiştirme

Projenizin gizlilik ayarlarını iki yerden değiştirebilirsiniz.

1. Proje oluşturma penceresinden projenizi herkese açık veya gizli yaparak gizlilik ayarlarını seçebilirsiniz. Projenizi gizli yaparsanız, sadece o projeye eklenen kullanıcıların görmesini sağlarsınız.

2. "Düzenle"ye tıkladığınızda gelen ekrandan üstteki ekranla aynı olacaktır ve buradan da gizlilik ayarlarını değiştirebilirsiniz.

    

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us