ConectoHub'da Agile Scrum

Çevik(Agile) çalışan ekipler için ConectoHub'ı kullanabilirsiniz.

Agile Scrum Metodolojisi ConectoHub karşılıkları

Epic Portfolyo
Sprint Proje
Backlog Backlog Bölümü
1. Bunun için kullandığınız Epic yerine Portfolyo oluşturun. Sonrasında oluşturduğunuz Portfolyo altına Sprintleri Proje olarak oluşturun.

2. Yol Haritası bölümünden Sprintlerinizi planlayabilirsiniz.

3. Backlogunuzdaki görevleri oluşturduktan sonra onları farklı sprintlere taşıyabilirsiniz. Sprint sonu bitmeyen görevleri de aynı şekilde gelecek sprinte taşıma işlemini yapabilirsiniz.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us