Hedefler (OKR) nedir?

ConectoHub Hedefler bölümünde Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR) metodolojisi kullanılarak Hedeflerle İş Yönetimi yapmanıza olanak sağlamaktadır.

ConectoHub OKR Modülü sayesinde hedeflerinize ulaşmak için gerçekleştireceğiniz "Anahtar Sonuçları"nızı "ConectoHub İş Yönetim Modülü"nde var olan projeleriniz ve görevlerinizle bağlayarak ilerlemeyi iş verileriniz ile otomatik olarak takip edebiliyorsunuz.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us