Kanban Görünümü nedir?

Görevlerin kartlar halinde ilgili bölüm sütunu altında sıralandığı görünümdür. Kanban kartları üzerinde; Görev adı, Atanan, Deadline ve Alt görev sayısı bilgileri yer almaktadır. Sürükle-bırak yapısıyla istenilen görev kartı anında taşınmak istenen sütuna taşınabilir. Kanban görünümü genellikle Çevik Proje Yönetim Metodolojisi kullanan ekipler tarafından tercih edilmektedir. Süreç içi çıktıların akışlarının ve darboğazların çok net görülebilmesini sağlar

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us